İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğiticisi, İlkyardım eğitim merkezleri, sürücü kursları gibi, ilkyardım eğitimi verilen kurum ve kuruluşlarda temel ilkyardım eğitimi veren kişidir. İlkyardım Yönetmeliği gereği sadece Sağlık ile ilgili bölümlerden mezun olmuş kişiler İlk yardım Eğitmeni olabilirler. Sağlık Personeliyseniz; İlkyardım Eğitici Eğitimi Programlarına katılabilir ve Sağlık Bakanlığı' ndan onaylı "İlkyardım Eğitmeni" Sertifikası alabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Tıp doktorları için;

 • Eğitim Becerileri Eğitimi : 5 Gün
Sağlık Çalışanları için;
 • İlkyardım Eğitimi
 • Eğitim Becerileri Eğitimi

Kimler Katılabilir

İlkyardım Eğitmeni olabilmek için, aşağıda belirtilmiş olan sağlık ile ilgili meslek gruplarından birisine dahil olmalısınız;

 • Tıp Doktorları
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları)
 • Diş Hekimleri
 • Eczacılar
 • Biyologlar
 • Diş Teknikerleri
 • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları) 
 • Veteriner Hekimler
 • Paramedikler
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları)
 • Tıbbi Teknologlar
 • Odyolog
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Emekli Sağlık Çalışanları
 • Laborantlar
 • Ebeler
 • Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunları)
 • Sağlık Eğitimcileri
Yukarıdaki meslek alanlarından birisine dahil iseniz ve ilkyardım eğitmeni olmak istiyorsanız, kurumumuzun İlkyardım Eğitici Eğitimi kursuna katılarak, İlkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.

İlkyardım Eğitmenleri, sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ders verebilecekleri gibi, kendi ilkyardım eğitim merkezlerini de açabilirler.

Gerekli Belgeler

 • Diploma fotokopisi
 • İki adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ön Kayıt

Sertifika

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursuna katılan kursiyerlere "İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifikası" verilmektedir.

Hukuksal

İlkyardım Yönetmeliği (Resmi Gazete 18.03.2004-25406)

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Madde-16:

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 (Yirmi)personel için 1 (Bir),

Ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki iş yerlerinde her 10 (On) personelden 1(Bir) olmak üzere yetkilendirilmiş merkezlerden en az” TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ “ sertifikası almış İLKYARDIMCI’ nın bulundurulması zorunludur.

Diğer

- Ankara İlkyardım Eğiticisi Kimlik Belgesi Sertifikası Kursu
- İstanbul İlkyardım Eğiticisi Kimlik Belgesi Sertifikası Kursu
- Ankara İlkyardım Eğiticisi Sertifikası Kursu
- İstanbul İlkyardım Eğiticisi Sertifikası Kursu
- Ankara İlkyardım Eğiticisi Eğitimi Kursu
- İstanbul İlkyardım Eğiticisi Eğitimi Kursu
- Ankara İlkyardım Eğiticisi Eğitimi Sertifikası
- İstanbul İlkyardım Eğiticisi Eğitimi Sertifikası
- Ankara İlkyardım Eğiticisi Eğitimi Kursu Sertifika Programı
- İstanbul İlkyardım Eğiticisi Eğitimi Kursu Sertifika Programı